Om FinnGraven.se

FinnGraven.se började utvecklas under hösten 2006 och bygger på en idé som Stockholms kyrkogårdsförvaltning realiserade med sin tjänst Hittagraven.

Den kostnadsfria söktjänsten kommer att erbjuda allmänhet och intressenter att finna gravsatta och gravplatser på kyrkogårdar runtom i Sverige. Tjänsten kan omfatta alla de kyrkogårdsförvaltningar som ansluter sig till tjänsten och som på så sätt vill utöka sin service till allmänheten. Med en landsomfattande söktjänst görs kyrkogårdar och gravplatser mer tillgängligt.

Söktjänsten erbjuder på ett enkelt sätt utökad service dygnet runt till allmänheten, begravningsbyråer, stenhuggare och trädgårdsmästare och är också ett effektivt sökverktyg för t.ex. anhöriga och släktforskare. På denna hemsida finns inga uppgifter på nu levande personer som skyddas av personuppgiftslagen. Kyrkogårdsförvaltningen kan också själva filtrera bort uppgifter på gravplatser som anhöriga inte vill skall publiceras här.

Agrando är Sveriges ledande leverantör av kyrkogårdssystem och närmare 500 av Sveriges 850 kyrkogårdsförvaltningar använder sig av systemet GRAV. I kombination med kartsystemet GeoGRAV ges möjligheten att visa upp gravplatsen för den gravsatte på en digital karta.

Vill du också ansluta dig till tjänsten eller har andra frågor är du välkommen att kontakta oss.