Söktips FinnGraven.se

Allmänt

Skriv in uppgifter om den du söker i ett eller flera fält. Alla som passar in på det du skriver presenteras i en ”träfflista”. Listan kan du sedan sortera efter något av sökfälten. Sorteringen kan göras stigande eller fallande (se nedan). Ett klick på knappen Sök sätter igång sökningen. Ett klick på knappen Rensa raderar det du skrivit i samtliga fält.

Tänk på att de gravböcker som ligger till grund för det register som publiceras här i många fall har ofullständiga uppgifter. Det går att skriva uppgifter i alla fält och sedan söka. Men risken att du inte får någon träff ökar ju fler fält du fyller i. Detta kan tyckas ologiskt först, men om du registrerar detaljerade uppgifter så kan det tänkas att alla dessa uppgifter inte finns i registret och då får du ingen träff. Å andra sidan om du bara anger tex. ett för eller efternamn kanske du får så många träffar att träfflistan blir för lång att leta i.

Ofta tjänar man också på att inte skriva in ett fullständigt personnummer eller ett fullständigt dödsdatum, eftersom gravböckerna ofta bara innehåller födelseår (de fyra sista siffrorna i personnumret finns sällan med) eller dödsår. Nedan beskrivs närmare hur du fyller i de olika fälten.

Sökfunktionen är inte känslig för gemener eller versaler. Med andra ord, det har ingen betydelse om du skriver med stora eller små bokstäver.

Träfflistan kan innehälla maximalt ca 40 träffar. Om din sökning resulterar i fler träffar anges detta ovanför träfflistan och du måste på något sätt förfina din sökning genom att ange fler uppgifter.

Ort

Om du vet i vilken ort den gravplats du söker finns, så kan du välja ort här. Detta begränsar urvalet betydligt och ökar dina chanser att hitta den du söker. OBS, att det kan finnas flera förvaltningar som handhar begravningsverksamhet på samma ort. I så fall visas också förvaltningens namn här. Inom en förvaltning kan det också finnas flera begravningsplatser. I detta fält finns samtliga förvaltningar som valt att publicera sina register på denna webbsida. Det går inte att skriva något annat namn i fältet. Om du inte skriver in något ortsnamn innan du söker, kommer du till en lista som redovisar antalet träffar på respektive ort. Du kan därifrån gå in på en ort i taget och se om du hittar den du söker.

Förnamn

Skriv in förnamnet på den du söker efter. Registret innehåller samtliga förnamn på de gravsatta. Du får alltså träff även på alla de som har det namn du skriver som andra eller tredje förnamn. Om du skriver in flera förnamn måste de stå i ”rätt” ordning.

Efternamn

Skriv in efternamnet på den du söker. Du måste skriva in hela namnet och rätt stavat. Du kan inte använda något slags jokertecken eller * före eller efter det du skriver in.

Födelsedatum

Födelsedatum anges i formatet ÅÅÅÅMMDD (ÅrMånadDag) utan bindestreck (ex. 19761124). Om du inte vet eller inte vill skriva datumet (för att sökningen skall bli säkrare), skriv då endast årtalet. Skriv inte någon * efter årtalet.

Dödsdatum

Dödsdatum anges i formatet ÅÅÅÅMMDD (ÅrMånadDag) utan bindestreck (ex. 19761124). Om du inte vet eller inte vill skriva datumet (för att sökningen skall bli säkrare), skriv då endast årtalet. Skriv inte någon * efter årtalet.

Gravsättningsdatum

Gravsättningsdatum anges i formatet ÅÅÅÅMMDD (ÅrMånadDag) utan bindestreck (ex. 19761124). Om du inte vet eller inte vill skriva datumet (för att sökningen skall bli säkrare), skriv då endast årtalet. Skriv inte någon * efter årtalet.

Sortering

Sortering kan göras på samtliga fält utom ort. Sorteringen kan göras stigande eller fallande. I namnfälten betyder stigande ordning sortering från A till Ö och fallande ordning sortering från Ö till A. I datumfälten betyder stigande ordning att tidigaste datum kommer först i listan och fallande ordning att senaste datum kommer först i listan.